Přeskočit na obsah

Bedýnka příběhů z Vietnamu

Záměr programu: děti se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Vietnamu a své zážitky reflektují na výtvarné dílně

Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Vietnamu

Věková skupina a počet dětí: 4 – 6 let, max. 25 dětí

Délka programu: 90 minut s přestávkou

Cena za program: 3 500 Kč 

Obsah programu: V první části programu si děti poslechnou pohádku „Slavnostní koláče” v českém a vietnamském jazyce. Po reflexi pohádky následuje debata s dětmi, během níž poukáží na rozdíly mezi Českou republikou a asijskou zemí s použitím fotografií a mapy. Následně si děti si mohou vyzkoušet tradiční vietnamské kroje a klobouky nebo používání jídelních hůlek. Na výtvarné dílně si děti vyrobí a ozdobí klobouky z papíru.

Kontakt: golovinova@inbaze.cz

Kategorie: