Přeskočit na obsah

Bedýnka příběhů z Ukrajiny

Záměr programu: děti se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Ukrajiny a své zážitky reflektují na výtvarné dílně

Personální zajištění: program zajišťují dva lektoři, jeden původem z Ukrajiny

Věková skupina a počet dětí: 4 – 6 let, max. 25 dětí

Délka programu: 90 minut s přestávkou

Cena za program: 4 000 Kč 

Obsah programu: V první části programu si děti vyslechnou ukrajinskou pohádku „Rukavička” v češtině a ukrajinštině. Po krátké reflexi pohádky následuje představení země prostřednictvím mapy, fotografií a typických ukrajinských předmětů. Děti si také mohou vyzkoušet tradiční ukrajinské kroje a společně s lektorkami si zazpívají a zatančí. Po přestávce následuje výtvarná část  programu, v níž si děti vyzkouší techniku koláže z látek.

Kontakt: golovinova@inbaze.cz

Kategorie: