Přeskočit na obsah

Pracovní a kariérní poradenství

logo-opz-barevne

PROJEKT NOVÝ ZAČÁTEK – ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ŽEN – MIGRANTEK NA TRHU PRÁCE

Do prosince 2018 InBáze, z.s. nabízí ženám-migrantkám možnost zúčastnit se nového projektu, který zvýší jejich šance pro uplatnění na trhu práce, posílí jejich sebevědomí a prohloubí potřebné znalosti a dovednosti. 

Pro koho je projekt určen

 • ženám migrantkám všech pobytových statusů 
 • projekt je vhodný především pro nezaměstnané ženy, ženy na mateřské dovolené, samoživitelky a ženy nad 55 let

Co nabízíme

 • pracovní a karierní poradenství
 • právní poradenství
 • mentoring poskytovaný profesně úspěšnými migranty
 • kurzy odborné češtiny se zaměřením na trh práce
 • vzdělávací kurzy (např. kurz přípravy na pohovor, pracovně-právní kurz, finanční gramotnost atd.)
 • rekvalifikační kurzy
 • proplacené pracovní stáže
 • psychologickou podporu

Podmínka účasti v projektu

 • znalost češtiny na komunikační úrovni
 • motivace hledat zaměstnání a učit se novým dovednostem
 • aktivní účast na konzultacích a vzdělávacích kurzech

FACEBOOK INBÁZE KARIÉRNÍ

VŠECHNY SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY V PRAZE A BEZPLATNĚ.  

JE MOŽNÉ ZAJISTIT HLÍDÁNÍ DĚTÍ.

Adresa: Legerova 50, 120 00 Praha 2

E-mail: yurkevich@inbaze.cz

Telefon: +420 733 785 945

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003388

Datum zahájení: 1.1.2017
Datum ukončení: 31.12.2018

Vedoucí projektu: Markéta Novotná / novotna@inbaze.cz

Cílem projektu je odstranit či zmírnit překážky, se kterými se setkávají ženy migrantky v procesu pracovní integrace. Cíle chceme dosáhnout pomocí komplexního programu (poradenství, motivace, vzdělávání), díky němuž budou mít ženy migrantky usnadněn vstup či si lépe udrží místo v rámci primárního trhu práce.

KA 1 Realizace vstupních pohovorů

KA 2 Profesní/kariérové a pracovní poradenství

KA 3 Realizace kurzů zvyšování pracovních kompetencí

KA 4 Realizace odborných a rekvalifikačních kurzů

KA 5 Mentoring

KA 6 Diagnostika a psychologické poradenství

KA 7 Stáže

KA 8 Zprostředkování zaměstnání: informace, poradenství a podpora

KA 9 Vedení a řízení projektu