Přeskočit na obsah

Nový domov pro azylanty IV

Název projektu: Nový domov pro azylanty IV

Program/poskytovatel: Evropský uprchlický fond

Realizátor: InBáze, o.s.

Zahájení realizace projektu: 1.7.2014

Délka trvání projektu: 12 měsíců

Popis projektu:

Cílem projektu Nový domov pro azylanty IV je poskytovat komplexní služby související s integrací osob s přidělenou mezinárodní ochranou, konkrétně pomoc se zajišťováním bytů v rámci SIP, sociální, pracovní a psychologické poradenství osobní asistenci při integraci do obce, pomoc se zprostředkováním návazných služeb a pomoc se zajišťováním léků. Jedná se o celkově čtvrtý projekt v řadě. Projekt bude oproti současnému realizován pouze v 6 krajích, kde je zjištěna pravidelná přítomnost osob spadajících do cílové skupiny, tedy osob s přidělenou mezinárodní ochranou. Jedná se o kraje: Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Jihočeský, Středočeský a Hlavní město Prahu. Působnost projektu v uvedených regionech odvozujeme ze zkušeností při realizaci současného projektu Nový domov pro azylanty III., kdy bylo zjištěno, že např. v Královéhradeckém kraji již funguje obdobný projekt Diecézní charity Hradec Králové zaměřený na tytéž konkrétní potřeby cílové skupiny. Oproti tomu v kraji Vysočina nebyly během předchozího projektu zjištěny žádné osoby s přidělenou mezinárodní ochranou.

Projekt naváže na předešlou spolupráci zejména s Integračními azylovými středisky provozovanými Správou uprchlických zařízení MVČR. Dále budeme pokračovat ve spolupráci s nevládními organizacemi, které v daných regionech působí, tj. OPU České Budějovice, Diecézní charita Plzeň, Arcidiecézní charita Praha, META, CIC, Diakonie apod.

Projekt EUF 2013 Nový domov pro azylanty IV je podpořen z Evropského uprchlického fondu a Ministerstvem vnitra ČR.

Kontakt:

Alena Searleová

vedoucí projektu

searle@inbaze.cz

Informační leták pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou

Informace o projektu byly také podávány prostřednictvím webových stránek určených cílové skupině a české veřejnosti www.domavcr.czwww.migraceonline.cz, prostřednictvím webových stránek InBáze, z.s., www.inbaze.cz, odborné sociální poradenství konkrétně v odkazu https://inbaze.cz/pravni-a-socialni-poradenstvi/ a na sociální síti https://www.facebook.com/InBaze?fref=ts.