Přeskočit na obsah

MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY 1. stupně základních Škol

Aktuální nabídku pro školní rok 2023/24 naleznete zde.

V případě zájmu o některý program se obracejte na Petru Holubářovou: holubarova@inbaze.cz, tel.: 602 779 464

Bedýnka příběhů z Německa

Záměr programu: žáci se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Německa a své zážitky reflektují na výtvarné dílně. Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Německa. Věková skupina a počet žáků: 6 – 12 let, jedna třída. Délka programu: 2×45 minut.

Obsah programu: V první části programu si žáci poslechnou pohádku Brémští muzikanti v českém a německém jazyce. Během zajímavého a vtipného povídání o našem západním sousedovi – Německu se žáci dozvědí informace o jeho hlavním městě, historii, spolkových zemích a také např. vynálezech, pocházejících od německých autorů. Na výtvarné dílně žáci pracují se šablonami zvířátek vystupujících v pohádce bratří Grimmů.

Bedýnka příběhů z Ukrajiny

Záměr programu: žáci se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Ukrajiny a své zážitky reflektují na výtvarné dílně. Personální zajištění: program zajišťují dva lektoři, jeden původem z Ukrajiny. Věková skupina a počet žáků: 6 – 12 let, jedna třída. Délka programu: 2×45 minut.

Obsah programu: V první části programu si žáci poslechnou ukrajinskou pohádku Rukavička nebo Telesyk v češtině a ukrajinštině. Po krátké reflexi pohádky následuje představení země prostřednictvím mapy, fotografií/prezentace a typických ukrajinských předmětů. Žáci si také mohou vyzkoušet tradiční ukrajinské kroje a společně s lektorkami si zazpívají a zatančí. Po přestávce následuje výtvarná část  programu, v níž si vyzkouší techniku koláže z látek.

Bedýnka příběhů z Polska

Záměr programu: žáci se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Polska a své zážitky reflektují na výtvarné dílně. Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Polska. Věková skupina a počet žáků: 6 – 12 let, jedna třída. Délka programu: 2×45 minut.

Obsah programu: V první části programu si žáci poslechnou pohádku pohádku Wawelský drak, král Krak a švec Skuba v českém a polském jazyce. Lektorky žáky poté seznámi se zvyky a tradicemi Polska prostřednictvím mapy, fotografií a ukázek typických polských předmětů. Lektorka z Polska zahraje na harmoniku. Po přestávce následuje výtvarná dílna, která je věnována tvorbě náramků z ovčí vlny formou mokrého plstění. 

Bedýnka příběhů z Vietnamu

Záměr programu: žáci se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Vietnamu a své zážitky reflektují na výtvarné dílně. Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Vietnamu. Věková skupina a počet žáků: 6 – 12 let, jedna třída. Délka programu: 2×45 minut. 

Obsah programu: V první části programu si žáci poslechnou pohádku Slavnostní koláče/O melounu v českém a vietnamském jazyce. Po reflexi pohádky následuje debata s žáky, během níž poukáží na rozdíly mezi Českou republikou a asijskou zemí s použitím fotografií a mapy. Následně si žáci mohou vyzkoušet tradiční vietnamské kroje a klobouky nebo používání jídelních hůlek. Na výtvarné dílně si žáci vyrobí a ozdobí klobouky z papíru.

  • Nadstavbové kurzy českého jazyka pro žáky s OMJ 
  • Metodická pomoc v oblasti začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
  • Poradenství pro děti a žáky s OMJ a jejich rodiče a služby interkulturních pracovníků 

Více o nabídce najdete zde.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě