Přeskočit na obsah

MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY Mateřských Škol

V případě zájmu o některý program se obracejte na Victorii Golovinovou: golovinova@inbaze.cz, tel.: 797 642 366 

Bedýnka příběhů z Německa

Záměr programu: děti se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Německa a své zážitky reflektují na výtvarné dílně. Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Německa. Věková skupina a počet dětí: 4 – 6 let, max. 25 dětí. Délka programu: 90 minut s přestávkou. 

Obsah programu: V první části programu si děti poslechnou pohádku „Brémští muzikanti” v českém a německém jazyce. Během zajímavého a vtipného povídání o našem západním sousedovi – Německu se děti dozvědí informace o jeho hlavním městě, historii, spolkových zemích a také např. vynálezech, pocházejících od německých autorů. Na výtvarné dílně děti pracují se šablonami zvířátek vystupujících v pohádce bratří Grimmů.

Bedýnka příběhů z Ukrajiny

Záměr programu: děti se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Ukrajiny a své zážitky reflektují na výtvarné dílně. Personální zajištění: program zajišťují dva lektoři, jeden původem z Ukrajiny. Věková skupina a počet dětí: 4 – 6 let, max. 25 dětí. Délka programu: 90 minut s přestávkou.

Obsah programu: V první části programu si děti vyslechnou ukrajinskou pohádku „Rukavička” v češtině a ukrajinštině. Po krátké reflexi pohádky následuje představení země prostřednictvím mapy, fotografií a typických ukrajinských předmětů. Děti si také mohou vyzkoušet tradiční ukrajinské kroje a společně s lektorkami si zazpívají a zatančí. Po přestávce následuje výtvarná část  programu, v níž si děti vyzkouší techniku koláže z látek.

Bedýnka příběhů z Polska

Záměr programu: děti se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Polska a své zážitky reflektují na výtvarné dílně. Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Polska. Věková skupina a počet dětí: 4 – 6 let, max. 25 dětí. Délka programu: 90 minut s přestávkou.

Obsah programu: V první části programu si děti poslechnou pohádku pohádku „Wawelský drak, král Krak a švec Skuba” v českém a polském jazyce. Lektorky děti poté seznámí se zvyky a tradicemi Polska prostřednictvím mapy, fotografií a ukázek typických polských předmětů. Lektorka z Polska zahraje na harmoniku. Po přestávce následuje výtvarná dílna, která je věnována tvorbě náramků z ovčí vlny formou mokrého plstění.

Bedýnka příběhů z Vietnamu

Záměr programu: děti se interaktivní formou seznámí s jazykem, tradicemi a kulturou Vietnamu a své zážitky reflektují na výtvarné dílně. Personální zajištění: dva lektoři, přičemž jeden z nich pochází z Vietnamu. Věková skupina a počet dětí: 4 – 6 let, max. 25 dětí. Délka programu: 90 minut s přestávkou.

Obsah programu: V první části programu si děti poslechnou pohádku „Slavnostní koláče” v českém a vietnamském jazyce. Po reflexi pohádky následuje debata s dětmi, během níž poukáží na rozdíly mezi Českou republikou a asijskou zemí s použitím fotografií a mapy. Následně si děti si mohou vyzkoušet tradiční vietnamské kroje a klobouky nebo používání jídelních hůlek. Na výtvarné dílně si děti vyrobí a ozdobí klobouky z papíru.

  • Metodická pomoc v oblasti začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
  • Poradenství pro děti s OMJ a jejich rodiče a služby interkulturních pracovníků 

 

Více o nabídce najdete zde.

Kontaktní informace
INBÁZE, z. s.

Naší vizí bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by přicházeli za podporou a pomocí nejen cizinci hledající nový domov v České republice, ale i Češi, kteří se zajímají o život cizinců v ČR nebo se jich nějak jinak téma integrace dotýká.

Sociální sítě