Přeskočit na obsah

MŠMT Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů 2020

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020
Název projektu: Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů 2020
Období realizace projektu: 1.1.2020–31.12.2020
Vedoucí projektu: Victoria Golovinova, golovinova@inbaze.cz

Cíle
Hlavním cílem je seznámit děti a žáky, ale také pedagogy, s kulturami zemí, z nichž pochází migranti, potažmo příslušníci národnostních menšin, žijící v ČR, posílit respekt a porozumění a snížit předsudky. Projekt přispěje k zvýšení interkulturní citlivosti dětí a žáků a je zaměřen na potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti a rasismu a podporu inkluze ve školách.

Seznámí děti, žáky, ale i pedagogy s aspekty života, které souvisí s kulturní a sociální rozmanitostí. V rámci projektu bude zpracováno i 11 audio nahrávek dvojjazyčných pohádek v jazycích menšin (Bělorusko, Bulharsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Ukrajina, Vietnam) aby pedagogové měli možnost žákům zprostředkovat daný jazyk i bez přítomnosti lektora –⁠ rodilého mluvčího, a podpořit tak informovanost o jazycích a kultuře cizinců.

Aktivity projektu

Aktivita 1: Zpracování audio nahrávek dvojjazyčných pohádek a jazykových karet Bedýnek příběhů
A) Zpracování audio nahrávek dvojjazyčných pohádek
B) Zpracování audio nahrávek jazykových pracovních karet Bedýnek příběhů

Aktivita 2: Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny
A) Multikulturní vzdělávací program pro děti a žáky: Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny ve veřejných prostorách
B) Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Aktivita 3: Multikulturní vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ: Bedýnky příběhů II: Výukové programy s vyprávěním osobních příběhů migrantů


Výstupy

Výstupy projektu (audio nahrávky) naleznete zde.

​Bedýnky příběhů – pracovní karty

Migrace

Chorvatsko

Karpatští Rusíni