Přeskočit na obsah

Work in Tech

Vedoucí projektu/Керівник проекту: Markéta Novotná, mail:novotna@inbaze.cz

Koordinátor projektu/Координатор проекту: Olena Urazolina, mail:wit@inbaze.cz

Trvání projektu/Тривалість проекту: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Stručný popis projektu:

Projekt je realizován ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas v rámci programu INCO ACADEMY – Work In Tech a InBáze v projektu poskytuje doplňkové služby k online IT kurzům pro občany z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou. Zejména se jedná o jazykové kurzy a sociálně-právní a kariérové poradenství. Projekt umožní účastnicím získat kromě Google certifikátu z kurzů digitálního marketingu, e-commerce a IT podpory také jazykové znalosti a další dovednosti pro lepší uplatnění na trhu práce v ČR včetně základní orientace na tomto trhu.

Короткий опис проекту:

Проект реалізується у співпраці з некомерційною організацією Czechitas в рамках програми INCO ACADEMY – Work In Tech. InBáze у проекті надає додаткові послуги до онлайн-курсів IT для громадян з України, які втекли від війни. Зокрема, це мовні курси та соціально-правове та кар’єрне консультування. Проект дозволить учасникам отримати, окрім сертифіката Google з курсів цифрового маркетингу, електронної комерції та ІТ-підтримки, знання мови та інші навички для кращого працевлаштування на ринку праці в Чеській Республіці, включаючи базову орієнтацію на ринку праці.


Více o nabízených službách a podmínkách jejich využití nalezete zde / Детальніше про запропоновані послуги та умови їх використання ви можете дізнатися тут