Přeskočit na obsah

Vlastní aktivitou k integraci

Financováno za podpory MVČR.

Období realizace projektu: 1. 3. 2021–⁠31. 12. 2021

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu “Vlastní aktivitou k integraci” je podpořit integrační aktivity založené na vlastní iniciativě a aktivitě cizinců z řad cílové skupiny – občané 3. zemí s legálním pobytem na území ČR. Cíle bude dosaženo pomocí realizace kvalitních komunitních programů a služeb pro cizince a veřejnost, čímž bude podpořena integrace osob z odlišného sociokulturního prostředí v Praze. Zároveň budou vytvářeny příležitosti k cílenému setkávání různých národností a kultur, které povedou k vzájemnému porozumění a vytvoření bezpečného prostoru k setkávání pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, vyvracení předsudků a dezinformací šířených mezi veřejností i CS.

OBSAH PROJEKTU:

Projekt se skládá z čtyř klíčových aktivit:

  • KA 1: Nízkoprahové kluby v komunitách
  • KA 2: Konkurz pro cizince „Moje oblíbena činnost“
  • KA 3: Sociální divadlo (divadlo utlačovaných)
  • KA 4: Prezentace kultur cizinců žijících v Praze široké veřejnosti na interkulturním festivalu Refufest

Předpokládáme zapojení min 120 účastníků z cílové skupiny.

Vedoucí projektu: Anna Darašenka, darashenka@inbaze.cz, 777 190 633