Přeskočit na obsah

OPPPR: Komunitní centrum InBáze 2020

logo

Výstupy projektu

Projekt je zaměřen na vznik a rozvoj komunitního centra, které nabízí migrantům pobývajícím v Praze odborné poradenství (sociální pracovník, právník), podporu ze strany interkulturních pracovníků (např. doprovod a tlumočení na úřadech a institucích, u lékaře) a vzájemné sdílení dovedností a znalostí. V rámci projektu jsou organizovány volnočasové kluby a komunitní setkávání pro děti i dospělé s cílem navýšit jazykové kompetence migrantů a podpořit jejich integraci do většinové společnosti. Předpokládáme zapojení min 712 účastníků z cílové skupiny.

KA 1: Oslovení účastníků a jejich zapojení do projektu
KA 2: Sociálně kulturní programy
KA 3: Angažované umění
KA 4: Prostorové úpravy komunitního centra
KA 5: Interkulturní práce v komunitě
KA 6: Volnočasové programy pro děti a mládež
KA 7: Řízení projektu 

Vedoucí projektu: Eva Obrátilová, obratilova@inbaze.cz, 777 055 229

Aktivity pro migranty pobývající v Praze

Volnočasové aktivity a komunitní stolování

 • pravidelně konané kluby i jednorázově uspořádané komunitní akce

Martina Hrdličková, hrdlickova@inbaze.cz, 733 785 946

Inkubátor projektů

 • 3 uzavřené cykly večerních setkání s cílem rozvíjet projekty účastníků pod vedením lektora

Helena Masníková, masnikova@inbaze.cz, 739 648 679

Angažované umění

 • fotoateliér, divadelní workshopy pro dospělé, storytelling/sdílení příběhů

Hana Mlynářová, mlynarova@inbaze.cz, 733 785 945

Poradenská a mediační činnost

 • základní poradenské a asistenční služby interkulturních pracovníků, nízkoprahové poradenské služby sociálního pracovníka a právníka

Arabsky mluvící migranti:

Mayada Elhisssy, 733 785 943, elhissy@inbaze.cz

Laila Mousa, 703 644 830, mousa@inbaze.cz

Rusky mluvící migranti:

Viktoria Valeeva, 703 644 832, valeeva@inbaze.cz

Dinara Akhmetova, 703 644 832, akhmetova@inbaze.cz

Španělsky mluvící migranti:

Mónica, Marquez, 731 748 751, marquez@inbaze.cz

Ana Carolina Briceño Moreno, 733 785 942, briceno@inbaze.cz

Španělsky a italsky mluvící migranti:

Isabel Torrres, 733 785 941, torres@inbaze.cz 

Sociální pracovnice: Tereza Pisárová, pisarova@inbaze.cz

Právník: Václav Kleps, kleps@inbaze.cz

Aktivity pro děti a mládež z řad migrantů

Klub pro mladší děti

 • Pravidelné schůzky 1,5h / týdně, jednodenní výlety, víkendové pobyty, příměstský tábor.
 • Děti ve věku 5 – 11 let.
 • Program klubu je zaměřený na všestranný rozvoj dětí s důrazem na zdokonalování znalostí českého jazyka. Součástí jsou pohybové aktivity, kreativní workshopy, návštěvy kulturních akcí apod.

Kateřina Douděrová, 723 304 122, douderova@inbaze.cz

Klub pro mládež

 • Pravidelná 2 – 4 hodinová setkání 1x za 14 dní.
 • Mládež ve věku 12 – 18 let.
 • Workshopy a setkání jsou zaměřena na smysluplné trávení volného času, procvičování českého jazyka a rozvoj sociálních kompetencí. S dětmi je pracováno i na individuální bázi.

Vendula Poláková, 733 570 026, polakova@inbaze.cz

Divadelní klub pro děti

 • září 2017 – červen 2018
 • děti ve věku 8 – 14 let
 • rozvoj kreativity a hereckých dispozic u dětí, veřejně uvedené závěrečné představení

Irina Sleptsova, sleptsova@inbaze.cz

Mentoring

 • dvojice dítě (5 – 18 let) a dospělý mentor
 • podpora dětí v rámci individuální péče dlouhodobého rázu (min 6 měsíců), trávení volného času, příprava do školy, interkulturní provázení

Vendula Poláková, 733 570 026, polakova@inbaze.cz

Projekt Komunitní centrum InBáze 2020 je financován z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR.