Người nước ngoài tích cực hội nhập

Người nước ngoài tích cực hội nhập

Nhà cung cấp: MVČR

Chương trình: Hội nhập người nước ngoài 2016

Dự án bao gồm 4 hoạt động được xây dựng và hưởng lợi từ nhiều năm kinh nghiệm với các chương trình công cộng mà người nước ngoài tham gia hoặc được lãnh đạo trực tiếp.

Hoạt động 1) Refufest 2016 – Prague

Hoạt động 2) Hội thảo do người nước ngoài tổ chức cho người nước ngoài

Hoạt động 3) Kỷ niệm ngày lễ của các nền văn hóa khác nhau

Hoạt động 4) Khóa học nấu ăn dân tộc

Dự án được Bộ Nội vụ hỗ trợ tài chính trong chương trình Hội nhập người nước ngoài 2016.

MVCR_logo


Přesunout se na začátek