Přeskočit na obsah

Nabídka pro základní školy v rámci projektu iKAP

Co vaší základní škole nabízíme?

Multikulturní vzdělávací programy „Bedýnky příběhů“ a metodická podpora v oblasti multikulturní výchovy  

Nabízíme realizaci zážitkových interaktivních programů pro žáky od 6 do 12 let zaměřených na Itálii, Kazachstán, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Ukrajinu, Vietnam. Programy se skládají z dvojjazyčného vyprávění pohádky dané země, povídání o tradicích a kultuře a výtvarného workshopu. Rozsah 90 minut, 2 lektoři (z nichž 1 vždy pochází z dané země). Pedagogům budou poskytnuty metodické materiály.

kontakt: holubarova@inbaze.cz, 602 779 464

Multikulturní vzdělávací programy pro 2. stupeň ZŠ a metodická podpora v oblasti multikulturní výchovy  

Nabízíme realizaci programů v rozsahu 45 – 90 minut. Některé programy jsou obecné (Migrace obecně), jiné zprostředkovávají setkání se zajímavým cizincem, který sobě vlastními prostředky přiblíží žákům zemi svého původu a své důvody k migraci (např. Vietnam, Venezuela, Mongolsko – tyto programy nabízíme i v cizích jazycích). Pedagogům budou poskytnuty metodické materiály.

kontakt: charvatova@inbaze.cz, 605 954 081

Metodická pomoc v oblasti začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Praktická pomoc pedagogickým pracovníkům při práci s žáky s OMJ – přijímání žáků s OMJ na ZŠ, pomoc při jejich adaptaci a socializaci na školní prostředí, zapojení do výuky a jejich klasifikace, podpora a opatření pro žáky s OMJ a spolupráce se SPZ, jazyková diagnostika a výuka češtiny jako druhého jazyka, nový systém podpory žáků cizinců.

kontakt: mlynarova@inbaze.cz, 608 408 648

Nadstavbové kurzy českého jazyka pro žáky s OMJ 

Kurzy českého jazyka v rozsahu 45 hodin/školní pololetí se zaměřením na zdokonalení jazykové zásoby s přihlédnutím ke specifickým potřebám školy.

kontakt: charvatova@inbaze.cz, 605 954 081

Konzultace pro děti s OMJ a jejich rodiče, služby interkulturních pracovníků

Pomoc s integrací rodin s dětmi s OMJ do české společnosti a řešení jejich životních událostí (finance, sociální dávky, psychoterapeutická pomoc, jednání s mateřskými školami a jejími pedagogy, řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí). Podpora rodičů (informování o vzdělávacím systému v ČR, doučování a kurzy českého jazyka pro děti, organizování mimoškolních aktivit). Tlumočení a překlady školních materiálů.

kontakt:  ourednikova@inbaze.cz, 721 859 806 (konzultace), darashenka@inbaze.cz, 777 190 633 (interkulturní pracovníci)

Leták ke stažení najdete zde

Jsme součástí iKAP II Praha – Inovace ve vzdělávání. Rozvíjíme společně s Magistrátem Hlavního města Prahy a Pražským inovačním institutem potenciály žáků pražských škol.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106