Přeskočit na obsah

Nabídka pro Mateřské školy v rámci projektu iKAP

Co Vaší mateřské škole nabízíme?

Multikulturní vzdělávací programy „Bedýnky příběhů“ a metodická podpora v oblasti multikulturní výchovy  

Nabízíme realizaci zážitkových interaktivních programů pro děti od 5 let zaměřených na Polsko, Rusko, Slovensko, Ukrajinu nebo Vietnam. Programy se skládají z dvojjazyčného vyprávění pohádky dané země, povídání o tradicích a kultuře a výtvarného workshopu. Rozsah 90 minut, 2 lektoři (z nichž 1 vždy  pochází z dané země). Pedagogům budou poskytnuty metodické materiály.

kontakt: golovinova@inbaze.cz, 773 213 278

Metodická pomoc v oblasti začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Praktická pomoc pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi s OMJ – přijímání dětí s OMJ do MŠ, pomoc při jejich adaptaci a socializaci, podpora a opatření pro děti s OMJ a spolupráce s SPZ, jazyková diagnostika a výuka češtiny jako druhého jazyka, nový systém jazykové podpory žáků cizinců.

kontakt: lacinova@inbaze.cz, 775 552 228

Konzultace pro děti s OMJ a jejich rodiče, služby interkulturních pracovníků

Pomoc s integrací rodin s dětmi s OMJ do české společnosti a řešení jejich životních událostí (finance, sociální dávky, psychoterapeutická pomoc, jednání s mateřskými školami a jejími pedagogy, řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí). Podpora rodičů (informování o vzdělávacím systému v ČR, doučování a kurzy českého jazyka pro děti, organizování mimoškolních aktivit). Tlumočení a překlady školních materiálů.

kontakt:  ourednikova@inbaze.cz, 721 859 806 (konzultace), darashenka@inbaze.cz, 777 190 633 (interkulturní pracovníci)

Leták ke stažení najdete zde

Jsme součástí iKAP II Praha – Inovace ve vzdělávání. Rozvíjíme společně s Magistrátem Hlavního města Prahy a Pražským inovačním institutem potenciály žáků pražských škol.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106