Přeskočit na obsah

Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů 2019

Projekt MŠMT „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“
Název projektu: Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů 2019

Trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Modul: Tematický okruh B – bod 1

Cíle:

Hlavním cílem je seznámit děti a žáky, ale také pedagogy, s kulturami zemí, z nichž pochází migranti, potažmo příslušníci národnostních menšin, žijící v ČR, posílit respekt a porozumění a snížit předsudky. Projekt přispěje k zvýšení interkulturní citlivosti dětí a žáků a je zaměřenna potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti a rasismu a podporu inkluze ve školách.

Aktivita 1: Multikulturní vzdělávací a výukový program pro děti a žáky: Bedýnky
příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny

A. Multikulturní vzdělávací a výukový program pro děti a žáky: Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny ve veřejných prostorách
B. Multikulturní vzdělávací a výukový program pro děti a žáky: Bedýnky příběhů I:
Vyprávění pohádek a tvořivé dílny pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Aktivita 2: Multikulturní vzdělávací program pro žáky a studenty: Bedýnky příběhů II:
Výukové programy s vyprávěním osobních příběhů migrantů