MHMP tài trợ trong lĩnh vực giải trí của giới trẻ

MHMP tài trợ trong lĩnh vực giải trí của giới trẻ

Thành phố thủ đô Prague đã hỗ trợ các dự án InBáze này trong lĩnh vực giải trí cho trẻ em và thanh thiếu niên năm 2016:

1. Câu lạc bộ 1.InBáze ở đường Legerova

2. Klubovna Ateliér

3. Trại ngoài trời

4. Lễ hội đa văn hóa lần thứ 4 năm 2016 – dành cho trẻ em dưới 15 tuổi

5. Lễ hội đa văn hóa lần thứ 5 năm 2016 – dành cho giới trẻ

6. Chúng ta đã biết về bản chất và truyền thống của ngôi nhà mới 2016

 

praha_logo


Přesunout se na začátek