Přeskočit na obsah

Kurz: SPECIFIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PRO ŽÁKY S OMJ V ZŠ

Pro (dvojjazyčné) asistenty pedagoga a pedagogické pracovníky základních škol působící v hl. m. Praha, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) nabízíme kurz, který proběhne v termínu od 15. února do 26. dubna 2023 (vždy ve středu odpoledne, 1 krát sobota).

Absolvováním kurzu získáte:

  • kompetence potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga pracujícího s žáky s OMJ
  • konkrétní tipy a postupy jak pro individuální práci s žáky s OMJ, tak v heterogenní skupině
  • základy výuky češtiny jako druhého jazyka
  • specifika spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem
  • základy interkulturní komunikace a senzitivity
  • základy práce s rodinou žáků s OMJ

Podmínkou účasti je znalost českého jazyka na úrovni B1.

ÚČAST NA KURZU JE BEZPLATNÁ.

Pokud se chcete přihlásit do kurzu, vyplňte prosím elektronickou přihlášku zde.

kontakt: Mgr. Jana Remenárová, MA., remenarova@inbaze.cz, tel: +420 603 820 210