Přeskočit na obsah

Kurz: Rozvíjení interkulturních kompetencí na školách

Otevíráme nový kurz, který je určen pro pedagogické pracovníky mateřských, základních škol a školských zařízení působící v hl. m. Praha, kteří pracují s dětmi/žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Je vhodný zvláště pro koordinátory začleňování žáků s OMJ ve školách, speciální pedagogy, výchovné poradce, asistenty pedagoga, učitele MŠ/ZŠ či pedagogy volného času, kteří s těmito dětmi pracují.

  • Vstupní požadavky: působnost v oblasti vzdělávání na území hl. m. Prahy.
  • Kurz bude probíhat v českém jazyce.
  • Účast na kurzu je bezplatná.
  • Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Podrobné informace ke kurzu najdete zde.
Pokud se chcete přihlásit do kurzu, vyplňte prosím elektronickou přihlášku  ZDE

Kontakt: