Komunitní aktivity a ethnoobědy v InBázi 2020

Komunitní aktivity a ethnoobědy v InBázi 2020

praha_logo

Název projektu: Komunitní aktivity a ethnoobědy v InBázi 2020
Období realizace projektu: 1. 1. 2020–31. 12. 2020
Vedoucí projektu: Anna Darašenka, darasenka@inbaze.cz

Projekt je podpořen z grantu Magistrátu hl. m. Prahy v rámci programu Integrace cizinců pro rok 2020.

Projekt čerpá 13 leté zkušenosti InBáze s prací s cizinci a jejích rodinami skrze programy zaměřenými na vzájemné porozumění, respekt a podporu integrace. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity určené nejenom pro cizince, ale i českou veřejnost:
1) Multikulturní skupiny Kruhy
2) Ethnoobědy


Přesunout se na začátek