Přeskočit na obsah

Jak COVID ovlivnil život v neziskové organizaci InBáze?

Poslední rok měl vliv na většinu oblastí lidského života a neziskový sektor nevyjímaje. Komunikace s klienty se z větší části přesunula do online prostředí, komunitní centra utichla, naše multikulturní programy, které jsou vázány na školy, neprobíhaly prezenčně, protože školy byly zavřené. Terénní interkulturní pracovnice nemohly svou práci vykonávat, protože „terén“ jako by náhle nebyl. Většina klientské podpory probíhala online. Omezení kontaktu mezi lidmi mělo na práci celé společnosti velký dopad. Nejen my v InBázi jsme hledali cesty, jak se k našim potenciálním klientům dostat, jak jim předat informace o našich službách a naší pomoci.

Jak jsme oslovovali nové klienty?

  • začali jsme více pracovat se sociálními sítěmi (monitorovali jsme skupiny, které sdružují cizince žijící na území ČR, a aktivně jsme jim nabízeli naše služby)
  • systematicky jsme navazovali online komunikaci s úřady, státní správou a školami

Naše poradenství a podpora klientů se v některých případech neobešla bez osobního setkání, a to převážně v situacích, kdy klienti neměli potřebné technické vybavení, či připojení k internetu. Bez možnosti osobní konzultace by se někteří klienti k pomoci vůbec nedostali a byli by tak existenčně ohroženi. Úřady práce a další státní instituce měly omezenou pracovní dobu, která negativně ovlivnila možnost doprovodů a asistencí našich pracovníků, kteří tak často s klienty čekali venku, což především v zimních měsících nebylo ideální. Děti, které mohly díky našim klubům potkat nové kamarády, poznat různá místa v Praze a jeho okolí, procvičovat si češtinu a dozvídat se nové věci nejen o ČR, se přesunuly za monitory, kde přes někdy ne úplně kvalitní připojení komunikovaly se světem. Přesto jsme se snažili, aby online setkání neztratila na významu a byla pro děti stále zábavná a přínosná.

To všechno se (asi nejen u nás) dělo za poslední rok. Nicméně něco pozitivního se také událo.

Zvýšení digitální gramotnosti.

Ten kdo, do té doby nechtěl být online a komunikovat přes webové kamery, začal. Práce na sdíleném disku se stala samozřejmostí.

Rozšíření nabídky o online kurzy

Některé kurzy a přednášky mají větší efekt online pro více osob než prezenčně s omezeným počtem účastníků. Některé naše aktivity tak budou i nadále částečně probíhat online.

Změna pracovního rytmu

Střídat home office s kanceláří je pro některé pracovníky přínosnější, protože díky této kombinované formě práce jsou výkonnější

Těšíme se do práce

Sociální izolace nás naučila, že kontakt s kolegy je důležitý nejen po pracovní stránce, ale obecně „člověk je tak nějak je rád, že vidí i jiné lidi než jen členy své rodiny“.

Vážíme si více prezenčních aktivit

Uvědomili jsme si, že možnost setkávání se s klienty a organizování venkovních aktivit je oproti pořádání online setkání/událostí snazší a přináší více radosti na obou stranách.

Nachlazení a rýma již nejsou znaky „simulace“

V současné době být nachlazený nebo „mít jen pocit, že na mě něco leze“ a díky tomu zůstat doma, odkud je možné pracovat, se začalo obecně přijímat. Před covidem toto pravidlo málokde platilo.

Poslední měsíce nám všem také ukázaly, že práci na home office je nutné si umět dobře zorganizovat. Co všechno nám vydrží i v následujících letech, nikdo v současný moment neví, ale všichni pevně doufáme, že uplynulé měsíce se již nebudou opakovat.

autor: InBáze