Přeskočit na obsah

Interkulturní kluby InBáze pro děti a mládež 2021

praha_logo

Název projektu: Interkulturní kluby InBáze pro děti a mládež 2021
Období realizace projektu: 1. 1. 2021–31. 12. 2021
Vedoucí projektu: Pavlína Trojanová, trojanova@inbaze.cz

Projekt je podpořen z grantu Magistrátu hl. m. Prahy v rámci Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2021.

Jedním z hlavních cílů projektu je zlepšit porozumění oboustranné odlišnosti mezi dětmi z majoritní společnosti a dětmi – cizinci. Projekt se také zaměřuje na prevenci xenofobie, rasismu, extremismu a šikany u žáků a studentů v hl. m. Praze. Skrze projekt se děti – cizinci (žáci s OMJ) budou zároveň zdokonalovat v českém jazyce skrze volnočasové programy. V rámci projektu nabízíme různorodé aktivity a činnosti.