Přeskočit na obsah

Interkulturní kluby InBáze pro děti a mládež 2020

praha_logo

Název projektu: Interkulturní kluby InBáze pro děti a mládež 2020
Období realizace projektu: 1. 1. 2020–31. 12. 2020
Vedoucí projektu: Pavlína Trojanová, trojanova@inbaze.cz

Projekt je podpořen z grantu Magistrátu hl. m. Prahy v rámci Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020.

Projekt se zaměřuje na prevenci xenofobie, rasismu, extremismu a šikany u žáků a studentů prostřednictvím primárně preventivních programů a aktivit. V rámci projektu nabízíme různorodé aktivity a činnosti, a to jak individuální, tak i skupinové.