Přeskočit na obsah

InBáze dětem VII – poznáváme jiné kraje, tradice a zvyky

Primární cílovou skupinou projektu byly děti migrantů (cizinců ze třetích zemí pobývajících na území ČR), které se zúčastňují pravidelných programů InBáze, české děti, kamarádi a spolužáci dětí.

Počet zapojených dětí migrantů a jejich českých kamarádů byl kolem 260 dětí.

Věk: 5 až 16 let.

Sekundární cílovou skupinou byli rodiče a sourozenci dětí migrantů a českých dětí z primární cílové skupiny, registrovaní dobrovolníci InBáze.

Cíl projektu – rozvíjet a podporovat integraci dětí migrantů ve věku 5 až 16 let formou neformálního a zájmového vzdělávání, prostřednictvím volnočasových programů realizovaných mimo Prahu na českém venkově a v přírodě – byl naplněn. Díky projektu bylo podpořeno 142 dětí a mládeže a bylo zorganizováno 14 akcí.

V projektu bylo naplánováno celkem 6 víkendových pobytů:

2 pro celkem 38 mladších dětí,

3 pro celkem 28 starších dětí.

Místo třetího plánovaného víkendu se pro mladší děti konaly tři jednodenní akce po Praze (důvodem byla snaha rozšířit nabídku i pro děti, které běžně nemají odvahu a možnosti zúčastnit se víkendového pobytu) – zúčastnilo se celkem 24 dětí.

Jarní víkend v Srbsku – 17.-19.4. v Srbsku u Prahy.

Celý víkend nás provázela legenda o sv. Jiřím, jehož svátek se slaví v dubnu a který je u mnoha národů úzce propojen s vítáním jara. V sobotu se děti vydaly na procházku do okolí Českého krasu. Na konci víkendu děti vykonaly pouť ke sv. Jiří, od kterého dostaly kouzelný kámen.

Červnový víkend v Horním Maxově – 5.-7. června 2015

Víkend byl tematicky zaměřený na sv. Jana, vítání léta a na lesní a pohádkové postavy a strašidla. V rámci víkendu děti navštívily místního farmáře a seznámily se se zvířaty, které se na farmě chovají. Na konci víkendu děti našly zlaté kouzelné kapradí, které plní dětská přání. Na místo třetího plánovaného víkendu se konaly tři jednodenní akce po Praze.

Po stopách malostranských strašidel (3.10.). Děti po skupinkách objevovaly malostranská domovní znamení a seznamovaly se s malostranskými strašidly.

Sobotní výlet do Chuchelského háje (24.10.). Na výletě jsme navštívili chuchelské hřiště a lesní mini Zoo Legenda – lesní zvířátka.

Sobotní výlet – Po stopách staroměstských bytostí (28.11.). Děti se po skupinkách vydaly labyrintem staroměstských uliček a seznámily se s bytostmi, které kdysi na Starém Městě žily.

Zimní víkend v Jizerských horách, 13. – 15. 2. 2015

Děti se seznamovaly s krajinou Jizerských hor a především se sklářskou historií okolí Bedřichova. Měly možnost si vyzkoušet vlastnosti barevného skla, dozvěděly se historické zajímavosti o blízkém okolí a zúčastnily se víkendové hry na téma sklářství, která zahrnovala nejen vědomostní, ale především pohybové aktivity v přírodě. Hra vyústila v závěrečnou večerní procházku „tajemným lesem“ osvětleným svíčkami a obydleným kouzelnými bytostmi. 

„Po stopách víly Izeríny“

Letní tábor v Jizerských horách, 12. – 19. července 2015

Děti se vydaly hledat vílu Izerínu a její ztracený poklad. Každý den se děti naučily jedno řemeslo nebo povolání, které bylo tradiční pro Jizerské hory. Děti si tak vyzkoušely být tkalcem, keramikem, sklářem, hajným, pekařem a bylinkářem. Na konci tábora děti došly k víle Izeríně, řekly jí zaklínadlo, které je na táboře naučily, a na oplátku od víly Izeríny dostaly poklad. Na táboře si děti vyzkoušely množství zajímavých aktivit. Z výtvarných aktivit si děti vyzkoušely batikování triček, malování čepic, tkaní, práci s keramickou hlínou apod. Vedle toho bylo pro děti připraveno množství pohybových a sportovních aktivit.

„Expedice, aneb poznáváme svět“

Letní tábor v Jizerských horách, 19. do neděle 26. července.

Hry, soutěže, výlety a exkurze se nesly v duchu dobrodružství, zkoumání neznámého a seznamování se s novými tradicemi a zvyky. Děti si prohlédly nedalekou přehradu, podívali se do minizoo, navštívily rozhledny a také se seznámily s profesionální závodnicí s husky spřežením, která děti provedla po své základně a zároveň „ubytovně“ pro její závodní psy. Zároveň proběhl workshop fotografie a videa, aby se děti naučily co nejlépe zaznamenávat své zážitky z „expedice“. Prezentace se našim návštěvníkům, i dětem velice líbila. Děti si také vyzkoušely uvařit tradiční jídla Jizerských hor a od místních obyvatel zjistili, jak se v takovém, témeř opuštěném, kraji žije. 

Slavení multikulturních svátků pro děti a jejich rodiče

Velikonoce v InBázi
Povídání o českých tradicích, program pro děti a dospělé, tvořivá velikonoční dílna, společný oběd, procházka

Refufest

10. ročník multikulturního festivalu RefuFest se nesl v duchu vyprávění a sdílení příběhů. 

Mikulášská nadílka v InBázi

Tradiční oslava Mikuláše. Děti si vyrobily vánoční ozdobičku a nazdobily perníček. Přišli Mikuláš, anděli a čerti. Starší Clubinové děti pomáhaly s přípravou překvapení – v kostýmech čertů, andělů a Mikuláše rozdávaly mladším dětem drobné dárky.

Vánoční oslava v InBázi

Již tradičně pořádaná oslava se společně připraveným občerstvením a zpíváním koled.  

Projekt InBáze dětem VII – poznáváme jiné kraje, tradice a zvyky byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015.

Období realizace: 2015

logo-msmt