Přeskočit na obsah

Multikulturní vzdělávací programy „Bedýnky příběhů“ a metodická podpora v oblasti multikulturní výchovy  

Nabízíme realizaci zážitkových interaktivních programů pro žáky od 6 do 12 let zaměřených na Itálii, Kazachstán, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Ukrajinu, Vietnam. Programy se skládají z dvojjazyčného vyprávění pohádky dané země, povídání o tradicích a kultuře a výtvarného workshopu. Rozsah 90 minut, 2 lektoři (z nichž 1 vždy pochází z dané země). Pedagogům budou poskytnuty metodické materiály.

kontakt: holubarova@inbaze.cz, 602 779 464

Leták ke stažení najdete zde

Jsme součástí iKAP II Praha – Inovace ve vzdělávání. Rozvíjíme společně s Magistrátem Hlavního města Prahy a Pražským inovačním institutem potenciály žáků pražských škol. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106