Přeskočit na obsah

Granty MHMP v oblasti volného času mládeže

Hl.m. Praha podpořilo v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2016 tyto projekty InBáze:

1.Klubovna InBáze v Legerově ulici

2. Klubovna Ateliér

3. Tábory v přírodě

4. Multikulturní festival RefuFest 2016 – pro děti do 15 let

5. Multikulturní festival RefuFest 2016 – pro mladé lidi

6. Poznáváme přírodu a tradice nového domova 2016

praha_logo