Přeskočit na obsah

Formování profese „sociokulturní mediátor”

Název projektu: Formování profese „sociokulturní mediátor“ – inspirace portugalským modelem, CZ.1.04/5.1.01/77.00416

Program/poskytovatel: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa: Mezinárodní spolupráce

Realizátor: InBáze, o. s.

Zahájení realizace projektu: 01. 12. 2012

Délka trvání projektu: 24 měsíců

Popis projektu:

Naše organizace zahájila v prosinci 2012 realizaci dvouletého inovativního projektu s názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi s novým pracovním názvem interkulturní pracovník v ČR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe. Hlavním zahraničním partnerem projektu je ACIDI – Komisariát pro integraci a interkulturní dialog z Portugalska, kde profese sociokulturních mediátorů je etablována od roku 2004. Výstupy analýzy budou zúročeny ve vytvoření akreditovaného vzdělávacího kurzu pro interkulturní pracovníky v 6 jazykových mutacích ve spolupráci s CARITAS Vyšší odbornou školou sociální Olomouc a pilotní vyškolení 18 interkulturních pracovníků z řad migrantské populace. V českém kontextu zatím chybí systémové ukotvení této profese, a proto chceme přinést nejen zajímavé zkušenosti zahraničních kolegů, ale také otevřít debatu mezi českými institucemi, které se u nás migračním tématům věnují, o společenské poptávce po této profesi. Název profese se v průběhu projektu změnil ze sociokulturního mediátora na interkulturního pracovníka, což bylo dáno zejména legislativním pojetím mediace v České republice.

Myšlenka projektu vychází ze zkušeností působení našeho týmu interkulturních pracovníků na odděleních pobytu cizinců MVČR od roku 2011.

Kompletní informace a výstupy projektu najdete na www.interkulturnimediace.cz

Kontakt: 

Eva Dohnalová

hlavní metodička projektu

dohnalova@inbaze.cz

+420 733 785 446

esf_eu_oplzz_ervenpodpora_horizont