Přeskočit na obsah

Erasmus+: Career Path

Projekt 2019-1-SK01-KA204-060780 byl podpořen z programu Erasmus +.

InBáze, z. s., je partnerem mezinárodního projektu strategického partnerství „Career Path“. Cílem projektu je zlepšení postavení a kvality života migrantů přicházejících z nečlenských zemí EU a usnadnění jejich vstupu na trh práce.

Projekt je realizován v období 2019–2021 neziskovými organizace ve čtyřech evropských zemích, kromě ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku. Aktivity projektu jsou zaměřeny na výzkum a analýzu podmínek pro vstup migrantů na trh práce a jejich kvalifikační uplatnění. V rámci projektu vzniknou ve spolupráci s partnery praktické nástroje a opatření pro zlepšení podmínek vstupu na trh práce pro uvedenou skupinu osob.

IO1 Analýza podmínek integrace občanů třetích zemí na trhu práce ve vybraných zemích EU – anglická verze: Career path

IO1 Analýza podmínek integrace občanů třetích zemí na trhu práce ve vybraných zemích EU – česká (zkrácená) verze: Career path

IO2 Sborník dobrých praxí – anglická verze: Best Practices Report

IO3 Analýza včetně připomínek a doplnění klíčových aktérů (podmínky integrace občanů třetích zemí na trhu práce ve vybraných zemích EU) – anglická verze: Career path

IO4 Policy Recommendation (full version): here

IO4 Návrh opatření – národní verze (CZ): zde

IO5 Průvodce k příručkám – zde

IO5 Příručky pro zaměstnavatele, nevládní organizace, občany třetích zemí  a vzdělávací instituce.

Našimi partnery jsou:

https://menedek.hu/en/projects/career-path
https://mareena.sk/o-nas
https://www.cms.hr/hr/azil-i-integracijske-politike/staze-do-jednakih-mogucnosti