Přeskočit na obsah

Erasmus+: Cafe Europe

InBáze, z. s., je od června 2020 partnerem nového mezinárodního projektu podpořeného z programu Erasmus+, nazvaného „Cafe Europe“.
Cílem projektu je vytvoření vhodného místa, pro setkávání mladých lidí, migrantů a Čechů. Projekt má pomoci mladým lidem získávat zkušenosti a kompetence potřebné pro pozdější uplatnění na trhu
práce.
Projekt je realizován 7 partnerskými organizacemi v období 2020–2022 v dalších evropských zemích,
kromě ČR, v Nizozemsku, Řecku a Turecku. Partneři projektu budou společně pracovat na vytvoření
postupů, metodik, školicích materiálů, které umožní organizacím pracujícím s mládeží vytvořit prostor
pro setkávání mladých lidí z majoritní společnosti s mládeží z rodin migrantů. Do projektu budou
zapojeni mladí lidé, dobrovolníci a pracovníci s mládeží, zástupci organizací a další sociální partneři.

Webové stránky Cafe Europe https://cafe-europe.net/