Přeskočit na obsah

Dotace MŠMT na programy pro děti

Učíme se být doma v Česku

Program: Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016

Volnočasové aktivity projektu posilují osobnost dítěte-cizince jsou zaměřeny tak, aby zprostředkovaly reflexi kultury a kulturních rozdílů ve formách přizpůsobených věku a individuálním zvláštnostem jednotlivců. Zapojení českých vrstevníků, během některých akcí napomáhá oboustrannému procesu integrace, kdy se cizinci a Češi učí skrze společnou činnost poznávat své kultury navzájem.

Aktivita 1: Doučování českého jazyka a odborných předmětů v češtině

Aktivita 2: Letní tábory a víkendové pobyty se zaměřením na zlepšení komunikace v českém jazyce

Aktivita 3:  Slavení multikulturních svátků – workshopy

Aktivita 4: Poznávací výlety po Praze a okolí

Aktivita 5: Bedýnky příběhů

Aktivita 6: Koordinace projektu

Multikulturní vzdělávací programy pro děti a žáky: Bedýnky příběhů

Program: Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016

Aktivita 1: Multikulturní vzdělávací program pro děti a žáky: Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny

Každý z programů se bude věnovat jedné zemi, z které pochází početná skupina migrantů žijících v ČR. Součástí  dílny bude čtení pohádky v českém a v původním jazyce dané země. Pohádku děti následně umělecky ztvární pomocí výtvarných technik, které jsou pro danou zemi typické. Děti se tak nenásilným a jim blízkým způsobem dozvědí množství informací o dané zemi. Součástí  programu bude i symbolická ochutnávka tradičního pokrmu. Každý program povedou 2 lektoři, přičemž  jeden bude pocházet z dané země.

Aktivita 2: Multikulturní vzdělávací program pro žáky: Bedýnky příběhů II: Výukové programy s vyprávěním osobních příběhů migrantů

Žáci si na základě osobního příběhu migranta představí, jaké to je žít v jiné zemi. Programy lze zařadit do průřezového tématu multikulturní výchova.Obsah bude uzpůsoben věku žáků na 2. stupni. Více, než na informace o dané kultuře, se bude cílit na to, jak se cítí člověk, který opustil svojí zemi a nastěhoval se do země jiné. Výukový program bude stát na osobním příběhu lektora projektových aktivit, který je sám migrantem.

InBáze dětem 2016

Program: Volný čas dětí a mládeže

Projekt je zaměřen na neorganizované děti z řad migrantů a jejich českých kamarádů ve věku  6 – 18 let. Cílem je vytvoření nabídky volnočasových aktivit v rozsahu min. 15 workshopů pro děti, min. 80 tvořivých workshopů v rámci Ateliéru, 5 víkendových akcí a 2 letních táborů v rámci kterých bude podpořeno min.120 dětí a zapojeno min. 20 dobrovolníků. Přínosem bude podpora zdravého životního stylu, komunikačních a sociálních dovedností, tvořivosti, participace a porozumění u cílové skupiny.

1. Pravidelné workshopy pro děti (Ateliér, ClubIn, jiné akce)

2. Víkendové pobyty pro děti a mládež

3. Tábory pro děti a mládež