Dịch vụ kích hoạt xã hội cho gia đình có trẻ em

Dịch vụ kích hoạt xã hội cho gia đình có trẻ em

Tên dự án: Dịch vụ kích hoạt xã hội cho gia đình có trẻ em

Chương trình/nhà cung cấp: Bộ Lao động và Xã hội, Thành phố Prague

Người thực hiện: InBáze, o.s.

Bắt đầu thực hiện dự án: 01.01.2014

Thời gian dự án: 12 tháng

Mô tả dự án:

Dịch vụ này dành cho các gia đình của người di cư có trẻ em thuộc mọi tình trạng dân cư đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và sống ở thủ đô Prague. Dịch vụ này được cung cấp trong phạm vi hoạt động giáo dục, đào tạo và kích hoạt, bao gồm các hoạt động trị liệu xã hội, hòa giải tiếp xúc với môi trường xã hội, hỗ trợ thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp và mua sắm các vấn đề cá nhân. Liên quan đến tư vấn xã hội cho các gia đình, các chương trình cụ thể cho trẻ em và thanh thiếu niên thuộc thế hệ di cư thứ hai cũng được triển khai trong dịch vụ được cung cấp. Dịch vụ này được cung cấp ở cả dạng ngoại trú và hiện trường.

Từ năm 2012, dịch vụ này cũng đã được cung cấp với sự hợp tác của Trung tâm hội nhập Prague, o. P. S., nơi InBáze đã trở thành người bảo đảm làm việc với toàn bộ gia đình và thế hệ người di cư thứ hai trên toàn thủ đô Prague.

   MPSV_logopraha_logo

 

 

 

 


Přesunout se na začátek