Přeskočit na obsah

Demokracie mýma očima

Číslo projektu: 62500-2019-003-0111
Realizace projektu: 1. 10. 2020-31. 3. 2022

Koordinátor projektu: Markéta Novotná, mail: novotna@inbaze.cz

„Demokracie mýma očima“ – podpora tolerance k migrantům mezi mladými lidmi v České republice

Cílem projektu je podpořit či změnit postoje českých dětí a mládeže v toleranci k migrantům a lidem odlišného původu a tím tak předcházet xenofobii, nenávistným projevům a diskriminaci vůči této skupině. Cíle bude dosaženo prostřednictvím kampaně založené na prezentaci a šíření animovaného video spotu vytvořeného dětmi a mládeží migrantského původu a českých dětí. Téma videospotu je „Demokracie mýma očima“ a kampaň bude prezentována prostřednictvím různých kanálů tj. prezenčně na školách, v rámci multikulturního festivalu Refufest a prostřednictvím sociálních sítí a medií.

Democracy through my eyes – promoting tolerance towards migrants among youngsters in the Czech Republic

The aim of the project is to support or change attitudes of Czech children and youth and promote tolerance towards migrants and people of different origins and thus prevent xenophobia, hate speech and discrimination towards this group.This will be accomplished through a campaign based on the presentation of an animated video spot created by children and youth of migrant background and Czech children. The theme of the video spot is „Democracy Through My Eyes“.The campaign will be presented through various channels-at schools, multicultural festival Refufest and through social network and media.

Odkaz na video „Demokracie mýma očima“ (celá verze): https://youtu.be/SeqrNdIodxY

Odkaz na video „Demokracie mýma očima_verze pro I. stupeň ZŠ“: https://youtu.be/Iw9NbSepqHM

Odkaz na video „Demokracie mýma očima_verze pro II. stupeň ZŠ“: https://youtu.be/sF1AQzou9pY

Odkaz na video „Demokracie mýma očima“ (celá verze) s anglickými titulky.

„Demokracie mýma očima“ vzdělávací program na školách. Více informací a nabídka ke stažení ZDE.

Spot byl 6.11. 2021 oceněn na festivalu Pražský filmový Kufr: 

Nejlepší animovaný film ve věkové kategorii 11-15 let

Cena odborné poroty v sekci „Moje místo“

Čestné uznání poroty za námět, výtvarné zpracování, střih a zvuk filmu

Více zde: https://www.prazskyfilmovykufr.cz/clanky/vysledky-2021

18.6. 2022 získalo animované video cenu za originální zpracování témat demokracie a svobody na Celostátní přehlídce filmové tvorby České vize.

Výstupy v médiích v rámci projektu (stručný přehled):

13.11. Český rozhlas – Pořad My a oni

7.11. Česká televize – Pořad Zprávičky (v přehledu Zpráviček na Déčku kliknout na datum 7.11.)

5.10. Pražský Magazín – Tisková zpráva

13.8. Reportáž z RefuFestu

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. /The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Odkazy na webové stránky:
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/