Demokracie mýma očima (OSF)

Demokracie mýma očima (OSF)

Název příjemce: InBáze, z. s., IČ 265 48 216
Číslo projektu: 62500-2019-003-0111
Realizace projektu: 1. 10. 2020-31. 3. 2022

„Demokracie mýma očima“ – podpora tolerance k migrantům mezi mladými lidmi v České republice

Cílem projektu je podpořit či změnit postoje českých dětí a mládeže v toleranci k migrantům a lidem odlišného původu a tím tak předcházet xenofobii, nenávistným projevům a diskriminaci vůči této skupině. Cíle bude dosaženo prostřednictvím kampaně založené na prezentaci a šíření animovaného video spotu vytvořeného dětmi a mládeží migrantského původu a českých dětí. Téma videospotu je „Demokracie mýma očima“ a kampaň bude prezentována prostřednictvím různých kanálů tj. prezenčně na školách, v rámci multikulturního festivalu Refufest a prostřednictvím sociálních sítí a medií.


Přesunout se na začátek