CHÚNG TÔI được hỗ trợ bởi QUỸ NỀN TẢNG Tgill

CHÚNG TÔI được hỗ trợ bởi QUỸ NỀN TẢNG Tgill

Související obrázek

CHÚNG TÔI được hỗ trợ bởi QUỸ NỀN TẢNG Tgill

Chúng tôi vừa mua viện trợ cho nhà tâm lý học trẻ em của chúng tôi như là một phần của chương trình NF Tesco Bạn quyết định, chúng tôi giúp. Chúng tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể mua các công cụ hỗ trợ mới cho nhà tâm lý học của mình để giúp cô ấy làm việc với trẻ em và chúng tôi tin rằng các khách hàng nhỏ của chúng tôi sẽ thoải mái hơn nhiều trong InBáz và các công cụ hỗ trợ mới cũng sẽ có lợi cho họ.

 
Cảm ơn! InBáze

Přesunout se na začátek