CHUẨN BỊ CHO PHỎNG VẤN / CƠ HỘI CHO MIGRANTS

CHUẨN BỊ CHO PHỎNG VẤN / CƠ HỘI CHO MIGRANTS

Hội thảo tháng sáu đầy cảm hứng cho phụ nữ di cư. Lý tưởng nếu bạn đang suy nghĩ về việc thay đổi công việc hoặc đang tìm kiếm một công việc mới, chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị thành công cho cuộc phỏng vấn xin việc, tư vấn cho bạn cách tốt nhất để thay đổi lĩnh vực và tìm hiểu nhiều điều thú vị khác.

ĐIỀU KIỆN

13 tháng 6, 14 tháng 6, 21 tháng 6 / InBáze, Legerova 50, Prague 2

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

  • làm quen với các yêu cầu của nhà tuyển dụng và với các xu hướng hiện tại trong việc viết CV, thư xin việc và xử lý danh mục đầu tư
  • lập bản đồ tài nguyên, ưu tiên cuộc sống, kiến ​​thức và kỹ năng
  • nhận thức về tầm quan trọng của kiến ​​thức về văn hóa làm việc, giá trị và mục tiêu công việc khi tham gia và áp dụng vào thị trường lao động

Giảng viên

  • cố vấn nghề nghiệp Alice Müllerová và Andrea Csirke

Khóa học dành cho phụ nữ di cư với tất cả các loại giấy phép cư trú và hoàn toàn miễn phí.

Đối với các câu hỏi và xác nhận tham gia, liên hệ với Irina Yurkevich: yurkevich@inbaze.cz.

Khóa học diễn ra trong dự án CHANCE FOR MIGRANTS, được tài trợ bởi Văn phòng Chính phủ Cộng hòa Séc. Khóa học dành cho phụ nữ di cư với tất cả các loại giấy phép cư trú.


Přesunout se na začátek