CÂU LẠC BỘ THEATER CHO TRẺ EM TỪ 10 ĐẾN 15 NĂM

CÂU LẠC BỘ THEATER CHO TRẺ EM TỪ 10 ĐẾN 15 NĂM

HƯỚNG DẪN CÂU LẠC BỘ

Chúng tôi mời những đứa trẻ tài năng từ 10 đến 15 tuổi – thích xem kịch – để nhận ra một màn trình diễn sân khấu.

Hạn chót: ngày 9 và 16 tháng 3 năm 2019

Nơi gặp gỡ thông tin: Nhà hát Kámen, Nekvasilova 2, Prague 8 – Karlín

Dự án mới sẽ tập trung vào chủ đề bắt nạt. Chúng tôi sẽ làm quen và thử sân khấu phim tài liệu. Ngày và địa điểm sẽ được chỉ định tại cuộc họp thông tin.

Thêm thông tin: Irina Sleptsová, sleptsova@inbaze.cz, 775 652 820.


Přesunout se na začátek