Přeskočit na obsah

2018 – MŠMT – Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti, žáky a studenty: Bedýnky příběhů – sdílení příběhů

Výsledek obrázku pro ministerstvo školství

Název projektu: Multikulturní vzdělávací a výukové programy pro děti, žáky a studenty: Bedýnky příběhů – sdílení příběhů

Trvání projektu: 1. 1. – 31. 12. 2018

Cíle

Hlavním cílem je seznámit děti a žáky, ale také pedagogy s kulturami zemí, z nichž pochází migranti žijící v ČR, posílit respekt a porozumění a snížit předsudky. Projekt přispěje k zvýšení interkulturní citlivosti dětí a žáků a je zaměřen na potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti a rasismu a podporu inkluze ve školách.

Cílová skupina

Děti v předškolním věku v MŠ, žáci 1. a 2. stupně ZŠ, studenti SŠ v Praze. T

Samotný projekt reaguje na potřebu posílení vzájemného porozumění a respektu k odlišnosti a s tím související prevenci rizikového chování např. extremismu, rasismu, xenofobie a šikany. Setkávání cílové skupiny mimo školní prostředí na interkulturním klubu pro děti a mládež, na víkendových pobytech a příměstských táborech povede k vzájemnému poznávání a získání nových podnětů k vzájemnému sbližování a to nenásilnou a aktivizační formou. 

Aktivity

Projekt vychází z dlouholetých zkušeností InBáze s prací s cílovou skupinou dětí ve věku 6 – 18 let a v jeho rámci budou realizovány:

  • sobotní pohádkové dílny 8 zemí pro děti a rodiče realizovaných ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze pro celkem 80 dětí
  • vytvoření 8 nových metodických materiálů (dvojjazyčná verze pohádky, informace o zemi, výtvarné zpracování dílny, tipy, hry) a dopracování 16 metodických materiálů (interaktivní hry, tipy na aktivity)
  • realizace 21 multikulturních výukových programů ve spolupráci s pražskými MŠ, ZŠ, SŠ pro celkem 378 dětí, žáků a studentů

Aktivita 1: Multikulturní vzdělávací a výukový program pro děti a žáky: Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny

A) Multikulturní vzdělávací a výukový program pro děti a žáky: Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny ve veřejných prostorách

B) Multikulturní vzdělávací a výukový program pro děti a žáky: Bedýnky příběhů I: Vyprávění pohádek a tvořivé dílny pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Aktivita 2. Multikulturní vzdělávací program pro žáky a studenty: Bedýnky příběhů II: Výukové programy s vyprávěním osobních příběhů migrantů

Obsah: Tento výukový program stojí na osobním příběhu lektora – migranta. Ten představí dětem svůj příběh a zemi původu, okolnosti, které ho vedly k odchodu ze země a další okolnosti migrace, a to s využitím prostředků sobě blízkých.