Přeskočit na obsah

2018 – Ministerstvo vnitra – OAMP

Výsledek obrázku pro logo ministerstvo vnitra

Název projektu:  Komunitně-kulturní akce jako nástroj integrace

Projekt se skládá z 5 dílčích aktivit, které cílí na aktivní zapojování migrantů do kulturně-komunitního života, což je jednou z priorit koncepce integrace cizinců Hl.m.Prahy pro rok 2018. V rámci projektu nám jde primárně o posilování kompetencí migrantů v propagaci vlastní kultury a dovedností a zároveň o osvětové aktivity týkající se integrace, které budou veřejnosti představeny v podobě kulturních událostí.  Vycházíme také z potřeb našich klientů, na jejichž základě byly do projektu nově zařazeny aktivity 3 a 5. Projekt navazuje na projekty podpořené MVČR v roce 2016 a 2017, přičemž vychází z evaluace proběhlých aktivit.

Aktivita 1: Interkulturní festival RefuFest

Aktivita 2: Kurzy vaření etnické kuchyně s příběhem

Aktivita 3: Šicí dílna

Aktivita 4: Dokumentární divadlo

Aktivita 5: Start-up klub zaměřený na umění, gastronomii a šití