2018 – Bộ Văn hóa – dân tộc thiểu số

2018 – Bộ Văn hóa – dân tộc thiểu số

Výsledek obrázku pro logo ministerstvo kultury

Tên dự án: Năm thứ 13 của lễ hội liên văn hóa RefuFest

Thông qua một kinh nghiệm được chia sẻ, chúng tôi muốn cho người di cư và người tị nạn đến với công chúng trong một ánh sáng thuận lợi hơn so với các phương tiện truyền thông Séc muốn miêu tả họ. Nhờ bầu không khí tích cực, liên hoan có khả năng kết nối mọi người từ các nền văn hóa khác nhau thông qua giải trí không chính thức và cũng mang đến cơ hội nói về di cư với giọng điệu nghiêm túc hơn thông qua các triển lãm có thẩm quyền chú thích, chiếu các bộ phim với chủ đề di cư hoặc thảo luận. Chúng tôi tin rằng các hoạt động của chúng tôi góp phần xây dựng một môi trường khoan dung hơn và xây dựng hình ảnh của Prague như một thành phố mở và quốc tế. Khoảng 4.000 đến 5.000 du khách tham gia lễ hội hàng năm.


Přesunout se na začátek