InBáze, z.s.

Dobrovolnictví

Aktuální pozice pro dobrovolníky, stážisty a zájemce o odbornou praxi:

 • Aktuálně potřebujeme pomoc s chodem potravinové banky. Jedná se o výdej potravinové pomoci potřebným klientům v úterý dvakrát měsíčně (příprava, balení a výdej balíčků). Časově od 10 do 12 hod. Další termíny: 10. 11., 24. 11. a 8. 12. 
 • Online doučování češtiny – děti s OMJ (odlišným mateřským jazykem) jednou týdně.

   Máte-li čas a zájem, ozvěte se nám prosím: taraskina@inbaze.cz

Spolupráce s dobrovolníky má v rámci InBáze dlouholetou tradici, sahající až k samotnému založení organizace, a je tedy nedílnou a nezbytnou součástí při naplňování jejího poslání a cílů.

Všem dobrovolníkům se snažíme poskytovat vhodné zázemí a podmínky a doufáme, že jejich činnost přináší radost nejen klientům komunitního centra, ale i jim samotným. 

Dobrovolnický program InBáze je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. S dobrovolníky, kteří mají zájem působit v InBázi dlouhodoběji, uzavíráme dohodu o spolupráci a pojišťujeme je pro případ úrazu či způsobené škody u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.

Dobrovolníci/ce v InBázi, z. s. spolupracují především na následujících projektech:

 

1) Komunitní centrum InBáze

 • Pravidelné programy pro děti a mládež (Atelier InBáze, setkávání klubu teenagerů ClubIn, návštěvy kulturních akcí, jednodenní akce pro rodiny s dětmi v Praze a blízkém okolí)
 • Doučování dětí i dospělých (pravidelné individuální doučování, zpravidla v rozsahu jedné hodiny týdně)
 • Multikulturní ženské skupiny „Kruhy“ (účast na pravidelných setkáních ženské skupiny, skupiny pro maminky s dětmi nebo skupiny pro seniorky Babí léto)
 • Oslavy svátků (advent, masopust, Velikonoce)

2) Mimopražské akce InBáze

 • Pobytové akce pro děti a mládež (víkendové pobyty, letní tábory)

3) RefuFest v Praze 

 • Multikulturní open-air festival s širokým uplatněním pro dobrovolníky

Dobrovolníkům nabízíme:

 • pestrou a zajímavou práci, možnost podílet se na programech InBáze, z. s.
 • možnost bližšího seznámení se s komunitami cizinců, kteří se rozhodli žít i se svými rodinami v ČR
 • účast na kulturních a vzdělávacích akcích, směřujících k poznávání jiných kultur
 • prostor pro uplatnění svých znalostí a dovedností a pro realizaci vlastních nápadů
 • pomoc koordinátora dobrovolníků a sociálních pracovníků při řešení problémů spojených s dobrovolnickou prací 
 • školení, týmové i individuální supervize, pojištění
 • reference, potvrzení o praxi

dobrovolnikem-page-001

Máte zájem stát se dobrovolníkem/cí InBáze?

Pokud máte zájem zapojit se jako dobrovolník/ce do našich programů či v případě zájmu o absolvování odborné stáže nebo praxe v naší organizaci kontaktujte, prosím, koordinátorku dobrovolníků Vilenu Taraskinu na e-mailu taraskina@inbaze.cz.