Přeskočit na obsah

Dobrovolníci/ce v InBázi

Název projektu: Dobrovolníci/ce v InBázi
Období realizace projektu: 1. 1. 2021–31. 12. 2021
Vedoucí projektu: Vilena Taraskina, taraskina@inbaze.cz

Projekt je podpořen ze státní dotace MV ČR v rámci programu „Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021“.Cílem projektu „Dobrovolníci/ce v InBázi“ je rozšířit nabídku poskytovaných služeb pro cílovou skupinu cizinců, zapojení majority a již integrovaných cizinců do procesu integrace nově příchozích rodin a v neposlední řadě i zajištění individuálního přístupu a pomoci všem klientům, kteří je potřebují.  Dobrovolníci/ce InBáze se věnují individuálnímu doučování dětí s odlišným mateřským jazykem, pomáhají s realizací pravidelných odpoledních klubů, výtvarného ateliéru, jednorázových a víkendových akcí a táborů pro dětí a mládež. Dále se zapojují do komunitních aktivit centra a do přípravy festivalu RefuFest.