Přeskočit na obsah

Česko-anglický slovník pro interkulturní práci, 2. rozšířené a přepracované vydání (2022)

Slovník pro interkulturní práci je určen všem pracovníkům – profesionálům, kteří se věnují asistenci a tlumočení cizincům ve veřejných institucích či jinak ve své práci přichází do kontaktu s lidmi s odlišným mateřským jazykem. Slovník je koncipován jako překladově-výkladový, což znamená, že většina termínů je spojena s odborným výkladem v českém a v dalším jazyce.

Toto přepracované a rozšířené vydání původního Slovníku z roku 2014 zahrnuje více než 1300 hesel z oblastí, s nimiž se cizinci během svého života v ČR mohou nejčastěji setkat, např. v souvislosti s řešením každodenních situací. Vybraná slovní zásoba se týká cizinecké legislativy, migrace, azylu, integrace, pracovního práva, systému sociálního zabezpečení, sociální práce a sociálních služeb, školství, zdravotnictví, podnikání, bydlení, neziskových organizací či veřejné správy a dal.

Objednávky přijímáme na mailu prodej@inbaze.cz (minimální objednávka je 20 ks), částka: (bude doplněno)