Přeskočit na obsah

Mozaika – podpora integrace dětí migrantů v tíživé životní situaci

Poskytovatel: Nadační fond Albert

Realizátor: InBáze, z. s.

Zahájení realizace projektu: 01. 01. 2015

Délka trvání projektu: 12 měsíců

Popis projektu:

Posláním projektu je pomoci znevýhodněným dětem migrantů zapojit se do mimoškolní činnosti. Rodiče těchto dětí obvykle nemají s mimoškolní činností ze země svého původu žádnou zkušenost, chybí jim informace o systému mimoškolního vzdělávání, neorientují se v nabídce, nemají dostatek financí, bojí se kontaktu s novou neznámou institucí, protože ještě nemluví zcela dobře česky, apod. Projekt těmto znevýhodněným rodinám nabídne pomoc formou poradenství k systému mimoškolního vzdělávání a k výběru vhodného kroužku pro děti, který by zohledňoval jejich zájem a případné nadání. Dále bude nabízeno navázání kontaktu s mimoškolním zařízením a možnost asistencí s tlumočením během prvních kontaktů či zajištění „mediací“ ve vzniklých problematických situacích (např. nedocházka dítěte, nespolupráce rodiny, apod.). Projekt se zaměří i na přímou finanční podporu těchto dětí tak, aby mohly do kroužků pravidelně docházet. V rámci projektu bude takto podpořeno 30-40 znevýhodněných dětí a jejich rodin.