Přeskočit na obsah

Integrační centrum Praha VI

Logo_AMIF-kratke_barevne

Doba trvání: 7. 2016 – 6. 2019Realizace: Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.p.s., Poradna pro integraci z.ú., Inbáze z.s., Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.Financování: Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) Celkové náklady: 47 998 737,-Kč 

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).

Projekt Integrační centrum Praha VI, reg.č. AMIF/10/03, je financován v rámci národního programu Azylového,  migračního a integračního  fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

3-letý projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-V. Cizincům z třetích zemí nabízíme:

 • právní a sociální poradenství,
 • kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace,
 • pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority),
 • bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory).

Realizované aktivity:

 • Informační centrum
 • Informační kampaň
 • Terénní práce
 • Výuka ČJ
 • Kurzy SKO
 • Právní poradenství
 • Sociální poradenství
 • Monitoring CS
 • Platforma
 • Integrační aktivity
 • Workshopy na MŠ
 • Interkulturní práce

Kontakt za aktivity InBáze:

Matěj Bejček

koordinátor spolupráce InBáze
vedoucí sociálně – právního oddělení InBáze, z. s.

bejcek@inbaze.cz

Integrační centrum Praha