InBase cho trẻ em và giáo viên 2019

InBase cho trẻ em và giáo viên 2019

„Hỗ trợ hội nhập người nước ngoài tại Cộng hòa Séc năm 2019“
Tên dự án: InBáze cho trẻ em và giáo viên 2019

Thời gian dự án: 1.1.2019 – 31.12.2019

 

Hoạt động dự án:

1. Hoạt động giải trí ngoại khóa cho trẻ

A) Hoạt động giải trí thường xuyên

– Studio cho trẻ nhỏ
– Câu lạc bộ cho trẻ lớn

B) Sự kiện một lần
C) Cuối tuần
D) Khu dân cư cho trẻ em

2. Tạo tài liệu giảng dạy và phương pháp cho cán bộ sư phạm

A) Tài liệu giáo dục và giảng dạy – Hộp truyện
B) Tạo video hướng dẫn

3. Hội thảo cho nhân viên sư phạm
4. Phát triển khả năng đọc viết ngôn ngữ cho học sinh có tiếng mẹ đẻ khác nhau (OMJ)

 

VIDEO HƯỚNG DẪN CHO GIÁO VIÊN

Những video hướng dẫn này cho giáo viên của trường mẫu giáo và trường tiểu học đã được tạo ra trong khuôn khổ các khoản tài trợ từ Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao cho năm 2019.

 


Přesunout se na začátek