Přeskočit na obsah

Granty MHMP v oblasti integrace

Název projektu: Interkulturní festival RefuFest 2016

Poskytovatel: MHMP

Program: Program podpory aktivit integrace cizinců na území Hl.m.Prahy pro rok 2016

V roce 2016 se uskuteční již 11. ročník interkulturního festivalu RefuFest v Praze. Tento ročník jsme se rozhodli pojmout ve stylu příběhů. Chápeme jako důležité, aby téma migrace a uprchlictví bylo zastoupeno ve veřejném prostoru. Během přípravné fáze představíme talentované migranty zapojené do realizace festivalu a zároveň i zajímavé členy migrantských komunit žijících v Praze. Nechceme opominout aktuální uprchlickou krizi, které bychom rádi věnovali celé diskuzní odpoledne. Cílem RefuFestu je prostřednictvím konkrétních lidských příběhů a vzájemného kontaktu docílit hlubšího poznání, které vede k zvyšování tolerance, integraci a snižování xenofobie. Součástí festivalu bude: prezentace migrantských komunit, diskuzní odpoledne na téma uprchlické krize, hudební, taneční a divadelní představení, workshopy pro dospělé a děti. Kromě samotné realizace jednodenního festivalu budeme organizovat v průběhu celého roku celkem 10 diskuzí a workshopů na témata spojená s migrací a uprchlictvím.

logopha