Přeskočit na obsah

Návštěva Komunitního centra a zahrady Kotlaska

24Čvn2021

Od: 16:30 do: 18:30

Kde: Nad Kotlaskou

Zveme Vás na besedu s koordinátory komunitní zahrady. Budeme mluvit o historii centra, jeho aktivitách a možnostech zapojení.
Komunitní zahrada Kotlaska nabízí společný prostor pro zahradničení uprostřed Prahy.

Je to místo, které sdílí více lidí s cílem vypěstovat vlastní úrodu, být blíže přírodě, trávit volný čas s přáteli. Kromě komunitních záhonků komunitní centrum nabízí řadu dalších aktivit - od jógy přes pletení houpacích sítí až ke kulinářským workshopům. Komunitní centrum je otevřeno všem, kdo hledá kousek přírody v Praze.
 
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je nutná registrace (do 23. června). Návštěva bude probíhat venku ve skupině do 20 osob za epidemiologických podmínek platných v tento den (např. respirátor, negativní test apod.)
Bližší informace:
Natallia Allen (allen@inbaze.cz)
Beseda bude probíhat v češtině. V případě potřeby jsme schopni zajistit tlumočení do angličtiny.
 
EN
We invite you to join us for a tour and a discussion with the community garden coordinators. We will talk about the history of the center, its activities and opportunities for involvement.
Kotlaska Community Garden offers a common space for gardening in the middle of Prague.

The garden is shared by multiple people who grow their own vegetables, herbs etc., who would like to be closer to nature, meet new people or spend their time with friends. In addition to community gardening spots, the center offers a number of other activities - from yoga and hammock knitting to culinary workshops. The community center is open to anyone looking for a piece of nature in Prague.
 
Given the current epidemiological situation, registration is required (by June 23rd at the latest). The tour will take place outside in a group of up to 20 people and is subject to the COVID19 rules valid at the day of the tour (e.g. face mask, negative test, etc.).
You can register here: https://forms.gle/kzrQGsD2mSj8kqnj6
More information at allen@inbaze.cz
The discussion will be held in Czech. If necessary, we are able to provide interpretation into English.
 
Looking forward to seeing you there!
 
Daná aktivita je financována v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy (CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011305) a pro účastníky je zdarma.