Přeskočit na obsah

Kurz finanční gramotnosti: část I. – Co je to finanční gramotnost?

30Říj2021

Od: 12:00 do: 14:00

Kde: Legerova 50, Praha 2

Úvodní části - základní pojmy:

  • Co je finanční gramotnost?
  • Příjmy, výdaje, osobní a rodinný rozpočet.
  • Dluhy a jak s nimi?
  • Finanční plánování.
  • Užitečné finanční aplikace (pro rozpočtování, pro lepší nákupy atd.)

Přihlásit se můžete přes formulář: https://forms.gle/p3EfLm7sNRpHE8979 nebo na mailu  yurkevich@inbaze.cz

Kurz bude probíhat v ruském jazyce.

 во вводной части мы обсудим основные понятия:

  • Что такое финансовая грамотность
  • Доходы, расходы, личный и семейный бюджет
  • Долги и что с этим делать.
  • Финансовое планирование.
  • Полезные финансовые приложения (для составления бюджета, для более удобных покупок и т. д.)

Зарегистрируйтесь здесь: https://forms.gle/p3EfLm7sNRpHE8979

 Контакты: yurkevich@inbaze.cz

______________________________________________________________________________

Aktivita v rámci projektu OPZ - InBáze, z. s. - Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy