22. – 26. 7. CAMP SUBURBAN CHO TRẺ EM

22. – 26. 7. CAMP SUBURBAN CHO TRẺ EM

Chúng tôi có chỗ trống cuối cùng cho một trại ngoại ô cho trẻ lớn ở InBázi! Hạn chót 22-26 / 7. Giá 600 Kč (đã bao gồm đồ ăn nhẹ, nhưng trẻ em mang bữa trưa từ nhà). Tuổi từ 11 đến 18 tuổi.

Trẻ em có thể mong đợi những người bạn mới, chơi Séc, các chuyến đi và các trò chơi .. chúng tôi có rất nhiều niềm vui! Thêm thông tin: clubin@inbaze.cz.


Přesunout se na začátek