Přeskočit na obsah

2018 – MŠMT – Poznáváme nový domov

Výsledek obrázku pro ministerstvo školství

Název projektu: Poznáváme nový domov

Trvání projektu: 1. 1. – 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je podpora integrace a celkový rozvoj dětí a žáků-cizinců, pobývajících v hl.městě Praha, kteří se účastní programů InBáze.

Dílčí cíle:

  • zlepšit a posílit jazykové a komunikační dovednosti v českém jazyce u dětí (jako nezbytná podmínka pro další vzdělávání a osobnostní rozvoj);
  • zvýšit orientaci ve společnosti a posílit soběstačnost jedince;
  • poznávání reality českého života a tím zlepšení orientace v českém prostředí, zvyklostech a způsobu života;
  • podpora a rozvoj pedagogických pracovníků při práci s dětmi s OMJ;
  • podpora porozumění ostatním kulturám a přispění k budování vzájemné tolerance.

Aktivita 1: Aktivity pro mladší děti (5-11 let)

1.a: Interkulturní klub pro mladší děti 5-11 let

1.b: Jednorázové akce včetně oslav multikulturních svátků

1.c: Víkendové pobyty

1.d: Příměstský tábor

Aktivita 2: Aktivity pro starší děti (11-18 let)

2.a: Interkulturní klub pro starší děti 11-16 let

2.b: Poznávací výlety pro starší děti 11-18 let

2.c: Víkendové pobyty

2.d: Příměstský tábor

Aktivita 3: Skupinové kurzy češtiny

Aktivita 4: Bedýnky příběhů

Aktivita 5: Semináře pro pedagogy

Aktivita 6: Koordinace