12. 4. ĐÔNG LẠNH GIAO TIẾP

12. 4. ĐÔNG LẠNH GIAO TIẾP

KHI: THÁNG 12, 2019 / BẮT ĐẦU lúc 3:00 CH

Ở ĐÂU: INBÁZE, LEGEROVA 50, PRAGUE 2

Hãy đến với chúng tôi để ăn mừng lễ Phục sinh trước tại InBáze.

Bạn có thể mong đợi nghệ thuật Phục Sinh cho trẻ em và người lớn, chúng tôi sẽ nói về các truyền thống của Lễ Phục Sinh, đan pomlázky và nếm thử các món ngon của Ethnocatering.

Nếu bạn cũng mang lại điều gì đó tốt đẹp, chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Thông tin thêm về toàn bộ sự kiện: Oxana Nováková, oxananovakova@inbaze.cz.

Chúng tôi mong được gặp bạn!


Přesunout se na začátek