Přeskočit na obsah

ŠANCE MIGRANTKÁM

Výsledek obrázku pro LOGO ÚŘADU VLÁDY

V rámci projektu ŠANCE MIGRANTKÁM bude vytvořen ucelený komplexní program zahrnující služby podpory vstupu na trh práce a slaďování pracovního a rodinného života pro migrantky v České republice.

Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích ke snižování gendrových nerovností, zvyšování citlivosti a povědomí o stávajících nerovnostech ve společnosti týkajících se cílové skupiny migrantek.

Pro dosažení stanoveného cíle jsou zvolený vhodné metody a techniky podpory a rozvoje migrantek.

Vedoucí projektu: Ing. Alexandr Zpěvák

Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace těchto aktivit:

  • skupinovým a individuálním pracovním poradenstvím
  • vzdělávacími aktivitami zaměřenými na slaďování pracovního a osobního života vč. oblasti pracovního práva
  • vzdělávacími aktivitami zaměřenými na oblast rozvoje interpersonálních dovedností
  • vzdělávacími aktivitami zaměřenými na přípravu na pohovor
  • vzdělávacími aktivitami zaměřenými na praktické dovednosti užitečné při vstupu na trh práce
  • sociálním a právním poradenstvím
  • založením svépomocných skupin a mentoringem