Přeskočit na obsah

OPPPR: Inkluze interkulturně

logo

Interkulturní práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem v MŠ a ZŠ

LETÁK / INFORMACE O KURZU
PODROBNÉ INFORMACE O KURZU
ON-LINE PŘIHLÁŠKA
PUBLIKACE / INTERKULTURNÍ PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY S OMJ V MŠ A ZŠ

Základy práce asistenta pedagoga s dětmi s OMJ

LETÁK / INFORMACE O KURZU
PODROBNÉ INFORMACE O KURZU
ON-LINE PŘIHLÁŠKA
PUBLIKACE / ZÁKLADY PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA S DĚTMI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Projekt je zaměřen na realizaci vzdělávacích kurzů pro interkulturní a další odborné pracovníky pro získání kombinace teoretických a praktických kompetencí pro výkon interkulturní práce se zaměřením na oblast školství a vzdělávacího systému v ČR a dále pro zájemce o výkon práce dvojjazyčného asistenta v rámci MŠ a ZŠ na území HMP, se zaměřením na metody výuky češtiny jako druhého jazyka, s cílem tyto pracovníky připravit z hlediska potřebných teoretických a praktických kompetencí.

Konkrétní cíle

a) Vyškolit interkulturní pracovníky se specializací na oblast vzdělávacího a školského systému ČR, kteří budou poskytovat kvalitní služby asistence s tlumočením vč. zákl. poradenství cizincům žijícím na území HMP (konkrétně dětem s OMJ v rámci předškolní a povinné školní docházky, a jejich zákonným zástupcům) a zároveň školám a dalším výchovně-vzdělávacím institucím (asistence při jednání cizinců se vzdělávacími/školskými institucemi na území HMP, pomoc při zajištění oprávněných zájmů a potřeb ve vztahu ke vzdělávání dětí s OMJ atd.).

b) Realizovat pilotní kurz odborné přípravy určený dvojjazyčným asistentům pedagoga (stávající asistent pedagoga nebo zájemci o tuto pozici) se zaměřením na metodiku výuky češtiny jako druhého jazyka a dále pak školskou legislativu, inkluzi a základní techniky mediace a komunitního tlumočení a umožnit tak jejich uplatnění v praxi, čímž dojde k podpoře učitelů na školách, kde se vzdělávají děti a žáci s OMJ.

c) Zapojit do spolupráce vybrané MŠ a ZŠ na území HMP, které tak budou mít příležitost podílet se jak na průběhu praxi v rámci obou typů vzdělávacích kurzů tak na lektorování vybraných relevantních témat.

d) Podpořit zájemce o práci asistenta pedagoga/dvojjazyčného asistenta při 1). získání odborných kompetencí a 2). při hledání možnosti pracovního uplatnění díky spolupráci s vybranými MŠ a ZŠ v rámci praxí.

KA 1: Realizace dvou turnusů vzdělávacího kurzu pro interkulturní pracovníky

1. Realizace dvou turnusů vzdělávacího kurzu (kurz A, kurz B) v celkovém rozsahu 100 hodin.

Kurz bude obsahovat 50 hod. prezenční výuky, 30 hod. praxe ve vybrané MŠ/ZŠ na území HMP pod vedením mentora odborné praxe (pracovník hostitelské MŠ/ZŠ) a 20 hod. práce na projektu ve skupině dle zadání (téma relevantní pro IP v oblasti vzdělávání)

2. Tvorba odborné metodické příručky pro účastníky kurzu (DA).

KONTAKTY

Mgr. Natallia Allen / Metodik a specialista vzdělávacího kurzu

E-mail: allen@inbaze.cz

GSM +420 733 785 680

Anna Darašenka / Metodik a specialista vzdělávacího kurzu, evaluátor

E-mail: darashenka@inbaze.cz
Gsm: +420 777 190 633

KA 2: Realizace pilotního kurzu pro dvojjazyčné asistenty

1. Realizace pilotního vzdělávacího kurzu v celkovém rozsahu 50 hodin.

Kurz bude obsahovat 30 hod. prezenční výuky a 20 hod. praxe ve vybrané MŠ/ZŠ na území HMP pod vedením mentora odborné praxe (pracovník hostitelské MŠ/ZŠ).

2. Tvorba odborné metodické příručky pro účastníky kurzu (DA).

KONTAKT

Anna Darašenka / Metodik a specialista vzdělávacího kurzu, evaluátor

E-mail: darashenka@inbaze.cz
Gsm: +420 777 190 633